Main menu:

Vasakören

Aktivitetsklubb nr 10

VASA KÖREN är en aktivitetsklubb inom Vasa Orden av Amerika med en nära anknytning till
Logen Kongahälla Nr 702 i Kungälv.

När Logen Kongahälla 702 bildades 1973, fanns en önskan från våra grundare Inez och Algot Liefeldt att en kör skulle bildas inom Logen. Första framträdandet skedde vid Logens efterkapitel i januari 1975.
Då bestod kören av 10 medlemmar. År 1983 blev kören aktivitetsklubb.

Under 10 år svarade kören tillsammans med Logens dansare för underhållningen vid utvandrardagarna i Trollhättan. Kören har vid tre tillfällen medverkat vid firandet av ”Årets Svenskamerikan” (två gånger på Skansen i Stockholm och en gång på Liseberg i Göteborg) och vid Emigrantspelen i Göteborg.

Kören framträder flitigt i olika sammanhang, både inom och utom Logen bland annat har kören under 13 år deltagit vid minnesceremoni i föreningen VSFB (Vi Som Förlorat Barn), vid äldreboenden i kommunen, vid publika arrangemang såsom ”Sång och Sånt” och i många andra sammanhang.

Idag består kören av ca 20 medlemmar under ledning av Inger Uneback inger.uneback@telia.com

Kontaktperson är Sune Börjesson, sune.borjesson@gmail.com