Main menu:

Vasa Star

 

THE VASA STAR är Vasa Orden av Amerikas tidning i Amerika. Tidningen är skriven på engelska och svenska och innehåller reportage och bilder från Vasaevenemang både i Amerika och i Sverige. The Vasa Stars innehåll utgör en fin länk i Svenskhetens bevarande i USA och Kanada och är mycket uppskattad av sina läsare. Tidningen trycks i USA och kommer ut fyra gånger per år. Den  distribueras till Vasahushåll i Amerika och Sverige.

Innehåll till tidningen är allt välkommet och du kan skicka ditt bidrag, gärna med bilder till
Mailadresser till THE VASA STAR är vasaeditor@gmail.com

Nästa manusstopp är den 15 november 2021

Vasa Star 2021-3 Sommar

Senaste numret kan du läsa här – Vasa Star 2021-3 Sommar

Tidigare utgivna nummer av ”The Vasa Star” finns att läsa på Storlogens hemsida.