Main menu:

Aktivitetsklubbar

Inom Vasa Orden av Amerika finns ett antal aktivitetsklubbar som är direkt underställda Storlogen i USA och ej under någon Distrikts- eller Lokalloge. Varje aktivitetsklubb har egen styrelse med ordförande, sekreterare och kassör. De flesta aktivitetsklubbar har startats av medlemmar i en lokalloge och har en nära förankring med lokallogen. Även icke medlemmar i Vasa Orden av Amerika kan antas som medlem i en aktivitetsklubb (gäller ej PDM-Club of Sweden).

Aktivitetsklubben samlar medlemmar med ett gemensamt intresse exempelvis för körsång, folk- eller stildans, stöd till Vasa Arkivet, utveckling och stöd för ordensverksamheten m.m.

Inom Distriktslogen Norra Sverige nr 19 finns fem aktivitetsklubbar