Main menu:

Verksamhet

Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig samvaro söker finna vägar för ett utökat kulturellt utbyte sinsemellan och med medlemmarna i USA/Kanada i arbetet för den svenska kulturens bevarande i deras nya hemland, samt att på bästa sätt mottaga och bistå Ordenssyskon från USA/Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige. Verksamhet bedrivs i huvudsak inom de olika Lokallogerna som har ca nio möten om året. Mötena sker i enlighet med Vasa Ordens av Amerikas ritual och ceremonier följt av efterkapitel med varierande kulturellt innehåll. Vid efterkapitlet samlas medlemmar till en gemensam måltid med ett program som kan bestå av musik, sång, dans, föredrag, bildvisning etc.

Förutom ordinarie möten träffas logemedlemmar för kulturella aktiviteter såsom teaterbesök, besök på utställningar och företag, resor till intressanta platser inom landet och besök hos andra lokalloger. Även gemensamma resor till USA och Kanada kan arrangeras.

Många lokalloger har årligen återkommande aktiviteter, som i vissa fall är öppna för icke medlemmar, såsom Vikingaafton, Valborgsmässofirande, Gåsamiddagar, Kräftskivor, Surströmmingsskivor, Thankgivingsday, Atlantaloge, Peter Casseldagar, Korpagille, Luciafirande och mycket mer.

Vasa Orden av Amerika och dess lokalloger äger inga egna ordenslokaler utan utnyttjar lokaler tillhörande Odd Fellow Orden, Tempelridddar Orden, Coldin Orden eller andra institutioner.

De båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20 utser varje år en nordamerikan av svensk härkomst till Årets Svensk-Amerikan. Årets Svensk-Amerikan inbjuds vartannat år till Karlstad för besök på Sverige Amerika Centret och vartannat år till Växjö för besök på Svenska Emigrantinstitutet. I samband med firandet utdelas en minnesplakett med tillhörande diplom av de båda Distriktsmästarna. Till en gemensam middag där Årets Svensk-Amerikan är hedersgäst inbjudes respresentanter för utrikesdepartementet och amerikanska/kanadensiska ambassaden.

Lokalloger i Sverige kan ha en eller flera Vänloger (klicka här: Vänloger till Lokallogerna inom DL 19 ) bland lokallogerna USA och Kanada. Kontakt med Vänloger sker genom utbyte av information och hälsningar i form av brev, foton, lokala nyhetsbrev etc. eller genom personliga besök.