Main menu:

Tidskrifter

Kärven i färg, klicka här!

THE VASA STAR är Vasa Orden av Amerikas tidning i Amerika. Tidningen är skriven på engelska och svenska och innehåller reportage och bilder från Vasaevenemang både i Amerika och i Sverige.

Mailadress till THE VASA STAR:
editorvasastar@yahoo.com eller vasaeditor@earthlink.net

Tidningen kommer ut fyra gånger per år och distribueras till Vasahushåll i Amerika och Sverige. Tidningens innehåll utgör en fin länk i Svenskhetens bevarande i Nordamerika och Kanada och är mycket uppskattad av sina läsare.

Läs The Vasa Star online >>

VASA KÄRVEN är Distriktslogen Norra Sverige nr 19:s informationsblad, som distribueras fyra gånger per år, via e-post till lokallogerna. 

I VASA KÄRVEN förmedlas information om aktiviteter från lokalloger och inlägg från medlemmars kontakter med Amerika liksom aktualiteter från Distriktslogen. Mailadress till VASA KÄRVEN är piabromma@gmail.com