Main menu:

Tjänstemän 2019 – 2021

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin 0733 858697
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren 0707-826800
Distriktssekreterare DS Birgit Hellström 0705 691221
Vice Distriktssekreterare VDS Barbro Hult 0707 303030
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh 0708 924212
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson 0703 463366
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnuson Särndahl 0736 321715
Webmaster . Lars-Göran Börjesson  0705 777612
Ordförande Distriktets förtroendemän Ewa Pilhammar  
Ordförande Distriktets Revisorer Per-Erik Bylund 070-6262719
 .
Distriktshistoriker DH Erik Gustavson  0563 52147
Distriktsungdomsledare DU Vakant
Representant för Vasa-Arkivets vänner VAV Lars-Åke Sjöberg 0706 696463
 d
Före detta Distriktsmästare FDM Connie Grön  0704 253069
Medlem av Storlogens Exekutiva råd MSLER Sverige Connie Grön  För perioden 2018-2022
Storlogedeputerad SLD Einar Savolinen Grön  För perioden 2018-2022
Storlogehistoriker SLH Sverige Pia Norrman  För perioden 2018-2022
Storlogens Kulturledare Sverige Maureen Bengtsson  För perioden 2018-2022
Medlem av Vasa Arkivets styrelse Sverige Charlotte Börjesson  För perioden 2018-2022