Main menu:

Intresseanmälan

Är Du intresserad av att veta mer om Vasa Orden av Amerika?

Mejla nedanstående uppgifter till närmaste lokalloge:
Se förteckning över Lokallogernas kontakter på sidan Lokalloger

För- och efternamn
Adress
Postnr
Postadress
Telefon
E-postadress 
 
Vill du bli medlem, här finns mer information:
Ansökan om medlemskap, Formulär
Ansökan om medlemskap
2019 Informationsblad om Vasa Orden av Amerika
Medlemskap i Vasa Orden av Amerikas lokalloger kan sökas av person som är över 14 år och som:
• Är född i ett nordiskt land eller är av nordiskt ursprung, eller
• Är barn (genom födsel eller adoption, inkluderande adopterat barn av icke-nordisk härkomst) till Vasamedlem
• Är maka/make till Vasamedlem eller till kandidat som godkänts för medlemskap, eller
• Är icke-nordisk änka/änkling efter en person med nordiskt ursprung
• Icke är av nordiskt ursprung, men som är engagerad i främjande och framåtskridande vad gäller svenskt och nordiskt arv och kultur
Ansökan görs genom att inlämna medlemsansökan till önskad lokalloge eller genom att till lokallogen inlämna intresseanmälan för vidare information. Före intagning skall sökanden rekommenderas av en Vasamedlem i den lokalloge där inträde önskas.