Main menu:

Information

llllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllll llllllll

lllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll

lll

Sy Mariannes begravning äger rum i Uddevalla kyrka tisdagen den 29 januari kl 13.00.

Efter avsked i kyrkan inbjuds till Rådhussalen.

Vi samlas i Uddevalla kyrka kl 12.30 för att gemensamt hedra vår kära Syster och följa henne till hennes sista vila. Tillsammans går vi fram och bildar ring kring Marianne.

Var och en tar med sig handblomma.

Den som vill följa med till Rådhussalen anmäler sig till Högströms telefon 0522-10089 senast den 25 januari.

Sy Barbro, ordförande Logen Uddevalla

llllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllll

llllll

lllll

lllllll

llllllll

lll

llll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllll

ll

lll 

lllll

lll 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Svenska Amerika Linien

http://swedishamericanline.se/

a

a

a

Logen Uddevallas vänloge Sveaborgs hemsida hittas under adress:

www.sveaborg449.org

På Facebook sök:

Sveaborg 449 lodge – Vasa Order of America