Main menu:

Kontakter-Styrelsen

Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?

lllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Barbro Holmer                  076-8556531             bholmerrruud@gmail.com

    Owe Lööf                                     070-7360359

   Karin Pedersén                              070-3067497

Lars Eriksson                                0528-20143

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Välkommen att höra av dig!

 

Den valda styrelsen vid Årshögtiden 2019.

Främre raden från vänster:  Protokollsekr. Karin Pedersen, Ordföranden Barbro Holmer-Ruud,
Kulturledare Caritta Bryngelsson-Molin, Kassör Lars Eriksson
Bakre raden från vänster: Ceremonimästare Holger Molin, Vice ordförande Owe Lööf
Saknas på bilden gör Vice protokollsekreterare Birgitta Andreasson