Main menu:

Hänt i Logen 638

 

lllllllllllllllllllllllllllllllll

llllll

Marsmöte i Logen 638

llllllllllllllllllll

Reporter på plats med kamera Sy Britt-Louise

llllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllll

Logemötet gästades av P-O Andreasson, som i ord och bild berättade om Uddevalla, om platser och om kända personers betydelse för stad, näringsliv och idrott, som t ex Thordén, Barnevik och Mattsson. Berättelsen blandades med anekdoter.

ÅrsÅrs

Årshögtid 2019

lllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll

På årshögtiden omvaldes styrelsen inför 2019

Främre raden från vänster:  Protokollsekr. Karin Pedersen, Ordföranden Barbro Holmer-Ruud,

Kulturledare Caritta Bryngelsson-Molin, Kassör Lars Eriksson

Bakre raden från vänster: Ceremonimästare Holger Molin, Vice ordförande Owe Lööf

Saknas på bilden gör Vice protokollsekreterare Birgitta Andreasson

llllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllll

l   

llllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllll

 Britt-Louise Hjelm fick pris för sina kunskaper om film och musik

av dagens underhållare Ingemar Thorell.

llllllllllllllllll

lllllllllllllllllllll

Julfest i Logen 638

……………….

Trångt och festligt när Logen Uddevalla invigde julen 2018.

Bild och text: Web-mastern

……………….

 

Fullsatt och kassören verkade nöjd.    (Men gubbar av snö och kaka i vinet??)

…………….

Äggosten var god

………………..

Trängsel i baren

…………….

………………

Underhållaren fick god hjälp av Irene Knutsson.

……………..

 

Högtidsloge klicka här:          

Logen Uddevalla 60

    

a 2018. Se och läs, klicka här: 

Korpagille

lllllllllllllllllllllllll

a

a


[e]