Main menu:

Storlogemötet

Sittande Vice Sekreterare Marlene Patient, Vice Stormästare Jack Hanright, Stormästare Art Bjorkner, Kassör Keith Hanlon, Sekreterare Joan Graham
Stående, medlemmarna Tom Cleveland Midwest , Deborah Larsson Eastern, Donna Englund Canada , Connie Grön Sverige och Edward Netzel Western

Tre svenska Vasa-systrar vid Storlogemötet, Charlotte ingår i Vasa Arkivets styrelse, Connie är Storlogens Ceremonimästare och Maggie som är Storlogedelegat

Avgående Stormästare Tore uppvaktas av våra båda Svenska distrikt genom Maggie och Catherine

Storlogens Ceremonimästare Connie med Vice CM Tom

Sittande President Bill Lundquist, Jack Hanright, Art Bjorkner, Kassör Keith Hanlon, Tore Kellgren
Stående Tom Cleveland, Emeritus Sten Hult, Charlotte Börjesson, Sekreterare Karen Snowberg och Vice President Bruce Elvin

Maggie redovisar med deltagare från sitt utskott

 

Vasabarn dansade vid Storlogemötets öppnande

Den valda Storlogen installeras för 2018-2022

Svenskar från våra båda distrikt som var med vid Storlogemötet

Avgående från Storlogen, Bruce, Jeff och Ulf

Flaggparaden

Avgående Stormästare Tore överlämnar Storlogens herdesutmärkelse till hustru Birgitta

Storlogens medlemmar, delegater och övriga med respektive

Fika-paus

Birgitta och Tore samt arrangören Victoria Fedor-Thurman i sina Svenska folkdräkter

Art Bjorkner förs fram till altaret för installation som ny Stormästare

Nyvalde Stormästaren Art Bjorkner med hustru Nancy

Nyvalde Stormästaren Art Björkner uppvaktas med Lycka till av vår distrikt genom Maggie

Vasa Arkivets President Bill Lundquist överlämnar utmärkelsen Emeritus för Vasa Arkivet till Sten Hult

Svenskarna som deltog vid Storlogemötets sista dag