Main menu:

Tjänstemän 2019 – 2021

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin 0733 858697  
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren 0707-826800
Distriktssekreterare DS Birgit Hellström 0705 691221
Vice Distriktssekreterare VDS Barbro Hult 0707 303030
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh 0708 924212
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson 0703 463366
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnuson Särndahl 0736 321715
Webmaster . Lars-Göran Börjesson  0705 777612
Ordförande Distriktets förtroendemän Ewa Pilhammar  
Ordförande Distriktets Revisorer Per-Erik Bylund  
 .          
Distriktshistoriker DH Erik Gustavson  0563 52147      
Distriktsungdomsledare DU Vakant  
Representant för Vasa-Arkivets vänner VAV Lars-Åke Sjöberg 0706 696463
     
 d          
Före detta Distriktsmästare FDM Connie Grön  0704 253069      
Medlem av Storlogens Exekutiva råd MSLER Sverige Connie Grön  För perioden 2018-2022      
Storlogedeputerad SLD Einar Savolinen Grön  För perioden 2018-2022      
Storlogehistoriker SLH Sverige Pia Norrman  För perioden 2018-2022    
Storlogens Kulturledare Sverige Maureen Bengtsson  För perioden 2018-2022      
Medlem av Vasa Arkivets styrelse Sverige Charlotte Börjesson  För perioden 2018-2022      
    uppdaterad
2019-07-04