Main menu:

Tjänstemän 2017 – 2019

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin 0733 858697  
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren 0707-826800
Distriktssekreterare DS Britt-Inger Svahn 033 263056
Vice Distriktssekreterare VDS Birgit Hellström 0705 691221
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh 0708 924212
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson 0703 463366
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnuson Särndahl 0736 321715
Webmaster . Lars-Göran Börjesson  0705 777612
Ordförande Distriktets förtroendemän Einar Savolainen Grön  
Ordförande Distriktets Revisorer Britt Mörck  
 .          
Distriktshistoriker DH Erik Gustavson  0563 52147      
Distriktsungdomsledare DU Vakant  
Representant för Vasa-Arkivets vänner VAV Lars-Åke Sjöberg 0706 696463
     
 d          
Före detta Distriktsmästare FDM Connie Grön  0704 253069      
Medlem av Storlogens Exekutiva råd MSLER Sverige Connie Grön  För perioden 2018-2022      
Storlogedeputerad SLD Einar Savolinen Grön  För perioden 2018-2022      
Storlogehistoriker SLH Sverige Pia Norrman  För perioden 2018-2022    
Storlogens Kulturledare Sverige Maureen Bengtsson  För perioden 2018-2022      
Medlem av Vasa Arkivets styrelse Sverige Charlotte Börjesson  För perioden 2018-2022      
    uppdaterad
2019-05-22