Main menu:

Medlemskap

Medlemskap i Vasa Orden av Amerikas Lokalloger kan sökas av person som är över 14 år och som:

• Är född i ett nordiskt land eller är av nordiskt ursprung, eller

• Är barn (genom födsel eller adoption, inkluderande adopterat barn av icke-nordisk härkomst) till Vasamedlem

• Är maka/make till Vasamedlem eller till kandidat som godkänts för medlemskap, eller

• Är icke-nordisk änka/änkling efter en person med nordiskt ursprung

• Icke är av nordiskt ursprung, men som är engagerad i främjande och framåtskridande vad gäller svenskt och nordiskt arv och kultur

Ansökan görs genom att inlämna medlemsansökan till önskad Lokalloge eller genom att till Lokallogen inlämna intresseanmälan för vidare information. Före intagning skall sökanden rekommenderas av en Vasamedlem i den Lokalloge där inträde önskas.

Information och ansökningsblankett:

Ansökan om medlemskap och matrikelkort Formulär  

Ansökan om medlemskap och matrikelkort 

Informationsblad om Vasa Orden av Amerika